InicioAccessibilitat

Accessibilitat

L'accessibilitat consisteix en proporcionar accés a l'informació continguda en una pàgina web amb independència de les limitacions físiques (discapacitat visual, auditiva o motriu), tecnològiques (connexió lenta, navegador antic, etc.) o de l'entorn dels usuaris. 

Objectiu 

En l'actualitat, existeixen milions de persones amb algun tipus de deficiència per les que navegar per un lloc web resulta molt complicat. Per això, en el desenvolupament del nostre lloc web, hem pretès contribuir de forma eficient en la reducció de les barreres d'accessibilitat i dissenyar un lloc web que sigui accessible pel major nombre d'usuaris.

Amb aquest propòsit, hem seguit les Directrius d'Accessibilitat establertes per el WAI (Iniciativa per a l'Accessibilitat de la Web) i hem aplicat els formats estàndard recomanats per el W3C (World Wide Web Consortium). 

Punts de verificació 

En aquest sentit, entre les principals mesures que s'han adoptat es troben les següents: 

1. Navegació 

S'ha tractat d'aconseguir una navegació lògica i intuïtiva en tot el lloc, aplicant la mateixa estructura en totes les pàgines: 

 • La barra de navegació principal amb enllaços als apartats principals del lloc web i les opcions disponibles de cada apartat. 
 • Una zona central que mostra una ruta per indicar en tot moment al usuari en quin apartat i subapartat es troba i l'informació dels mateixos. 

2. Dreceres de teclat 

Les dreceres de teclat o accesskey són combinacions de tecles que permeten accedir als continguts del lloc web d'una manera directa sense utilitzar el ratolí. 

La forma d'activar les dreceres de teclat depèn del sistema operatiu i del navegador. Les més freqüents són: 

 • En sistemes Windows, amb navegadors Internet Explorer, haurà de teclejar la seqüència: ALT + ATAJO + ENTER 
 • En sistemes Windows, amb navegadors de la família Mozilla, haurà de teclejar la seqüència: ALT + ATAJO 
 • En sistemes Windows, amb Firefox 2.0: ALT + SHIFT + ATAJO 
 • En els sistemes MAC, la seqüència de tecles és: CTRL + ATAJO 

Aquest lloc web pot ser navegat utilitzant les següents dreceres de teclat: 

 • Tecla 0 -> Accés directe o drecera a la pàgina d'inici 
 • Tecla 1 -> Accés directe a la secció "Qui som" 
 • Tecla 2 -> Accés directe a la secció "Serveis d'assessoria" 
 • Tecla 3 -> Accés directe a la secció "Clients" 
 • Tecla 4 -> Accés directe a la secció "Actualitat" 

Nota: Netscape 4, Camino, Galeon, Konqueror, Omniweb, Safari (versions inferiors 1.2), Opera Windows/Linux (versions inferiors a 7.0) no soporten les dreceres de teclat. 

3. Enllaços 

Els enllaços que ho requereixin contenen una descripció mitjançant l'atribut "title", indicant de forma clara el destí del vincle. 

A més, s'ha intentat evitar, en la mesura de lo possible, la presència d'enllaços a funcions javascript. 

4. Disseny visual 

Aquest lloc web utilitza fulles d'estil en cascada (CSS) per presentar l'informació, facilitant el seu accés i correcta visualització en diferents entorns. 

5. Imatges 

Totes les imatges contenen una breu descripció, a través de "alt", "longdesc"o "title". 

Aquelles imatges emprades únicament com element decoratiu porten textos descriptius buits. 

6. Tipografia 

S'han utilitzat mides de fonts relatives configurables per el propi usuari per facilitar la lectura dels continguts del lloc web. 

Per augmentar o disminuir la mida de lletra, només ha de seguir els passos següents:

 • En la major part de navegadors, accedir al menú "Ver". 
 • Seleccionar "Mida del text" 
 • Marcar la nova opció desitjada. 

Nivell d'accessibilitat 

Totes les pàgines s'han validat com XHTML 1.0 Transitional y CSS 2.1 i s'ha analitzat l'accessibilitat amb l'eina TAW, essent el nivell assolit de doble-A (AA). 

Hem comprovat la correcta visualització d'aquest lloc web en diferents versions dels principals navegadors (Internet Explorer, Mozilla, Opera). 

Però, sabem que el sol fet de complir amb tots aquests criteris no assegura que l'accés als nostres continguts resulti senzill. Per això, el convidem a que ens enviï els suggeriments a la següent direcció: mvilaseca@amsel.esC/ Santa Marta 7-9, E-08302 Mataró Barcelona. T.34 93 755 47 20 mvilaseca@amsel.es