InicioAvís legal

Avís legal

Gràcies per accedir al nostre lloc web a Internet 

Aquest document regula l'ús del servei que Amsel Assessors facilita als usuaris d'Internet. L'utilització d'aquest lloc web suposa l'acceptació de dites condicions, que en qualsevol moment podran ser modificades per Amsel Assessors. 

Protecció de Dades 

Amsel Assessors es compromet a tractar totes les dades facilitades pels visitants del seu lloc web a internet amb total confidencialitat. 

Qualsevol dada serà inclosa en un fitxer conservat amb la deguda confidencialitat i seguretat conforme a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre. 

L'usuari podrà en tot moment accedir a les seves dades, modificar-les o cancel·lar-les, i això ho podrà fer mitjançant correu electrònic a amsel@amsel.es

Accés i Seguretat 

Amb caràcter general, els visitants podran accedir al lloc web de forma lliure, a excepció de l'àrea de clients, on l'ús de l'informació d'identificació és personal i intransferible, no estant permesa la cessió a tercers. En tal sentit, el visitant es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la seva informació, assumint tota responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers. 

Propietat Intel·lectual 

Aquest lloc web i els seus continguts es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. 

Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d'aquest lloc web sense el permís exprés i per escrit d' Amsel Assessors. 

Informació Llei 34/2002

En cumpliment amb lo establert a la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de l' Informació, les dades d' informació general d'aquest lloc web són:

  • CIF: B60310711 
  • Raó social: Amsel Assessors 
  • Dades Registrals: Registre Mercantil de Barcelona, Tom 25871, Foli 113, Fulla B96340 
  • Direcció: C/ Santa Marta 7-9, E-08302 Mataró Barcelona 
  • T 93 755 47 20  
  • Correu electrònic: amsel@amsel.es

Informació referent al ús de la direcció de contacte oferida a la pàgina web 

L'enviament d'un correu electrònic utilitzant les direccions de contacte que apareixen a la pàgina implica el consentiment exprés del usuari per a l'ús per Amsel Assessors, de la seva direcció de correu electrònic amb la finalitat de donar resposta a la seva consulta mitjançant l'enviament de correu electrònic així com, en el seu cas, per donar-li una resposta per un altre medi de comunicació electrònica equivalent al correu electrònic. 

Clàusula de drets d'autor i drets de propietat industrial 

Correspon a Amsel Assessors, l'exercici exclusiu dels drets d'autor referents a aquesta pàgina web i qualsevol acte de distribució o comunicació pública, reproducció o emmagatzematge total o parcial, ha de realitzar-se amb el previ consentiment dels responsables d' Amsel Assessors. 

Aquesta pàgina web conté enllaços (links) a altres pàgines web gestionades per tercers. L'objectiu d'aquests enllaços és el de facilitar als usuaris d'altres fonts d'informació existents a la xarxa que puguin ser-los d'interès. Amsel Assessors, no es fa en cap cas responsable de l'informació referenciada en aquests links per el que l'usuari accedeix sota la seva exclusiva responsabilitat al contingut i en les condicions d'ús que regeixin en les mateixes.

Amsel Assessors no garanteix que aquest lloc web es trobi sempre operatiu, ni que els seus continguts siguin complerts o exactes de forma permanent. 

Amsel Assessors no es fa responsable dels danys o perjudicis, directes o indirectes, derivats de l'ús o de l'informació descrita en aquest lloc web. 

Per tant, Amsel Assessors es reserva el dret de modificar les especificacions dels productes i serveis d'aquest lloc web. C/ Santa Marta 7-9, E-08302 Mataró Barcelona. T.34 93 755 47 20 mvilaseca@amsel.es