Assessoria fiscal

Oferim el servei d’atenció a consultes fiscals per planificar la tributació òptima dels nostres clients.

  • Assessorament fiscal.
  • Elaboració declaracions periòdiques

Assessoria Comptable

Assessorem als nostres clients en la comptabilització de les operacions realitzades per la companyia.

  • Assessorament Comptable
  • Elaboració de comptabilitat per tercers

Gestió d’empreses

Proporcionem assessorament extern en control de gestió als directius de les empreses.

  • Assessorament en gestió empresarial
  • Consellers externs de grups empresarialsC/ Santa Marta 7-9, E-08302 Mataró Barcelona. T.34 93 755 47 20 mvilaseca@amsel.es