InicioServeis d’assessoria Fiscal

Fiscal

A AMSEL oferim el servei d’atenció a consultes fiscals per planificar la tributació òptima dels nostres clients i aconseguir el compliment de les obligacions fiscals d’acord amb la legislació en cada moment.

A AMSEL gestionem les declaracions dels nostres clients mitjançant l’anàlisi de les dades econòmiques i realitzem les declaracions fiscals dels diferents tributs, en especial l’Iva, l’Impost de Societats, l’Impost, l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, i els Tributs municipals.

  • Assessorament fiscal.
  • Elaboració declaracions periòdiques
  • Elaboració declaració Impost Societats
  • Elaboració declaració IRPF
  • Elaboració comptes anuals
  • Gestions davant l’administració

C/ Santa Marta 7-9, E-08302 Mataró Barcelona. T.34 93 755 47 20 mvilaseca@amsel.es