Serveis

Fiscal - Contable

 • Assessorament i planificació fiscal.
 • Elaboració i presentació d’impostos.
 • Direcció, assistència i gestió de les inspeccions fiscals.
 • Elaboració, assessorament i gestió de la comptabilitat.
 • Confecció i tramitació dels comptes anuals.
 • Recursos de reposició, reclamacions economicoadministratives.

Jurídic

 • Dret societari i govern corporatiu
 • Reestructuracions societàries: transformacions, fusions, escissions, dissolucions i liquidacions
 • Assessorament a la compravenda d’empreses
 • Formalització d’acords socials
 • Contractació
 • Pactes d’accionistes
 • Assessorament en operacions immobiliàries
 • Protocols familiars
 • Testaments i pactes successoris

Consultoria

 • Reporting i ajuda a les organitzacions per millorar la informació empresarial per a la presa de decisions
 • Controlling per definir objectius, planificar i guiar tant a nivell financer, de resultats i estratègic
 • Pla de negoci i gestió del finançament
 • Elaboració i seguiment de pressupostos econòmics
 • Previsió de tresoreria, anàlisis d’estructura de costos, inversió i balanços
 • Acompanyament a direcció i òrgans de govern

Serveis per a consells d'administració i comitès de direcció

 • Serveis basats en les millors pràctiques de funcionament dels Consells Eficients
 • Introducció de millores en el funcionament amb aportació de valor dins un marc de bon govern corporatiu
 • Millores a l’agenda anual del Consell
 • Ajustaments en la composició i estructura dels consells. Board refreshment
 • Millora de la dinàmica de les reunions i de la informació-boarbook per al Consell

Newsletter

Subscriu-te i rep periòdicament l’informació més rellevant per al seu negoci