Circulars

Informació sobre l’actualitat fiscal, comptable i mercantil.

GENER 2023

1. Quines novetats tributàries inclou
la Llei de Pressupostos Generals de
l’Estat per a l’any 2023”.

2. Quins incentius fiscals, laborals
i administratius inclou la nova a
Llei de “startups”?

FEBRER 2023

1. Ja ha entrat en vigor el nou
sistema de cotització per ingressos
reals dels autònoms 2023.

2. Com afecta les empreses el
nou Impost Especial sobre els
Envasos de Plàstic no Reutilitzables
des de l’1 de gener del 2023?.

3. Novetats en la recuperació del
IVA meritat per crèdits incobrables.

4. S’aprova la pròrroga de la suspensió
de la causa de dissolució per pèrdues.

MARÇ 2023

1. Tractament a l’IRPF del nou sistema
de regularització del pagament de les quotes
d’autònoms en funció dels rendiments

2. S’estén fins al 31 de desembre de
2023 el termini per sol·licitar els avals ICO
per pal·liar els efectes econòmics de la
guerra entre Rússia i Ucraïna.

3. El Tribunal Suprem canvia de criteri:
els interessos de demora per ingressos
indeguts d’Hisenda estan subjectes i no
exempts de l’IRPF.

4. Millores en la protecció social de les
persones artistes.

ABRIL 2023

1. A partir del 15 d’abril podràs fraccionar i  ajornar deutes tributaris de fins a 50.000  € sense aportar garanties ni avals.

2. Les claus del nou Reglament
d’Envasos i Residus d’Envasos.

3. Canvis en la deducció per maternitat
de les dones que hagin estat a ERTE
durant la pandèmia (COVID-19) aplicable
a la Renda del 2022.

4. La convocatòria de junta ordinària i el
dret dinformació dels socis.

MAIG 2023

1. Compte davant de possibles intents de frau o estafa en relació amb la Campanya de la Renda 2022!!

2. Com es declara a l’IRPF la indemnització per resolució anticipada del contracte d’arrendament d’un habitatge?

3. Hisenda desenvolupa les noves obligacions informatives per a les criptomonedes

4. Cal tenir cautela a la venda d’actius essencials de la societat.

JUNY 2023

1. Les claus de la nova Llei
d’Habitatge.

2. Com es comptabilitza l’impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables?

3. Les societats es poden constituir per mitjans digitals.

JULIOL 2023

1. Quines novetats ens trobarem a la propera declaració de l’Impost sobre Societats de l’exercici 2022?

2. Les empreses d’hostaleria poden reduir la quota de l’IAE pel temps que van patir la paralització de la seva activitat durant la pandèmia.

3. Continua el procés de regulació de la facturació electrònica: darrers avenços.

4. Aspectes problemàtics de la distribució de dividends a les societats de capital.

ABRIL 2023

1. A partir del 15 d’abril podràs fraccionar i  ajornar deutes tributaris de fins a 50.000  € sense aportar garanties ni avals.

2. Les claus del nou Reglament
d’Envasos i Residus d’Envasos.

3. Canvis en la deducció per maternitat
de les dones que hagin estat a ERTE
durant la pandèmia (COVID-19) aplicable
a la Renda del 2022.

4. La convocatòria de junta ordinària i el
dret dinformació dels socis.

La nostra missió:

Donar solucions de forma
senzilla i àgil.

Newsletter

Subscriu-te i rep periòdicament informació més rellevant per al seu negoci

Newsletter

Subscriu-te i rep periòdicament l’informació més rellevant per al seu negoci