Sector

Aqüicultura + Pesca

Reporting + controlling

 • Informes (Boardbook) per consell d’administració.
 • Informes de gestió.
 • Aplicació als informes estàndards internacionals IBCS
 • Training equip financer en aplicació BI: solució Zebra BI.
 • Construcció dels indicadors: Ràtios+KPls.
 • Seguiment i anàlisi desviacions
 • Indicadors no-financers.

Serveis a consells d'administració

 • Assistència a consells d’administració.
 • Elaboració Agenda Anual Consell.
 • Itineraris Formació Consellers.
 • Coordinació Consell-Finances-Auditoria-Tributació.
 • Coordinació Consell-Compliance-Gestió Riscos/Risk Management.
 • Seguiment evolució indicadors ,estats financers, tresoreria i finançament.
 • Coordinació-Consell en transaccions (M&A).
 • Suport a Negocis Internacionals.

Fiscalitat + Comptabilitat

 • Càlcul, Confecció, Revisió declaració periòdiques i anuals.
 • Assessorament fiscal societari.
 • Planificació fiscal segons el Codi de bones pràctiques tributàries.
 • Seguiment evolució obligacions tributàries.
 • Assessorament fiscal internacional.
 • Atenció expedients Departaments Gestió i Inspecció.
 • Seguiment expedients Departament Recaptació
 • Confecció Estats Financers.
 • Recolzament Elaboració i Dipòsit Comptes Anuals.
 • Coordinació Comptabilitat-Auditoria.
 • Disseny Pla Comptabilitat Empresa

Newsletter

Subscriu-te i rep periòdicament l’informació més rellevant per al seu negoci