Sector

Agricultura

Reporting + controlling

  • Elaboració de memòries corporatives.
  • Confecció Informes Integrats.
  • Aplicació als informes estàrdards internacionals IBCS
  • Triple compte explotació: financera-social-ambiental

Serveis a consells d'administració

  • Coordinació-Consell en transaccions (M&A)

Newsletter

Subscriu-te i rep periòdicament l’informació més rellevant per al seu negoci