Sector

Aviació – Operacions Especials

Serveis a consells d'administració

  • Assistència a consells d’administració.
  • Elaboració Agenda Anual Consell.
  • Elaboració Memòria i Plans Acció Consell.
  • Suport a Negocis Internacionals

Fiscalitat + Comptabilitat

  • Càlcul, Confecció, Revisió declaració periòdiques i anuals.
  • Presentació de declaracions informatives.
  • Assessorament fiscal societari.
  • Assessorament fiscal internacional.
  • Atenció expedients Departaments Gestió i Inspecció.
  • Disseny Pla Comptabilitat Empresa

Newsletter

Subscriu-te i rep periòdicament l’informació més rellevant per al seu negoci