Sector

Editorials

Reporting + controlling

 • Informes per a comitès de direcció.
 • Informes de gestió.
 • Disseny reporting periòdic per a direcció.
 • Construcció dels indicadors: Ràtios+KPls.
 • Seguiment i anàlisi desviacions (vs pressupost vs períodes anteriors).
 • Seguiment de vendes i anàlisi de línies d’ingressos.
 • Seguiment evolució tresoreria i necessitats de finançament.

Serveis a consells d'administració

 • Seguiment evolució indicadors.
 • Seguiment evolució estats financers.
 • Seguiment evolució tresoreria i endeutament.
 • Coordinació-Consell en transaccions (M&A).
 • Itineraris formació directius clau.
 • Seguiment evolució sectorial mitjançant benchmarking.
 • Suport a Negocis Internacionals

Fiscalitat + Comptabilitat

 • Càlcul, Confecció, Revisió declaració periòdiques i anuals.
 • Presentació de declaracions informatives.
 • Assessorament fiscal societari.
 • Seguiment evolució obligacions tributàries.
 • Atenció expedients Departaments Gestió i Inspecció.
 • Assessorament comptable aplicació PGCE.
 • Elaboració i Dipòsit Comptes Anuals.
 • Coordinació Comptabilitat-Auditoria.
 • Disseny Pla Comptabilitat Empresa

Newsletter

Subscriu-te i rep periòdicament l’informació més rellevant per al seu negoci