Sector

Indústria farmacèutica

Reporting + controlling

 • Informes per a comitès de direcció.
 • Disseny de Budget follow-up; seguiment pressupost.
 • Informes de gestió.
 • Aplicació als informes estàndards internacionals.
 • Training equip financer en aplicació BI: solució Zebra BI.
 • Budget Follow-up

Serveis a Comitès Direcció

 • Seguiment evolució indicadors.
 • Seguiment evolució estats financers.
 • Seguiment evolució tresoreria i endeutament.
 • Seguiment evolució sectorial mitjançant benchmarking.

Fiscalitat + Comptabilitat

 • Càlcul, Confecció, Revisió declaració periòdiques i anuals.
 • Presentació de declaracions informatives.
 • Assessorament fiscal societari.
 • Planificació fiscal segons el Codi de bones pràctiques tributàries.
 • Seguiment evolució obligacions tributàries.
 • Assessorament fiscal internacional.
 • Atenció expedients Departaments Gestió i Inspecció.
 • Seguiment expedients Departament Recaptació.
 • Italian desk.
 • SII (Suport Subministrament Immediat d’Informació Tributària).
 • Assessorament comptable aplicació PGCE.
 • Confecció comptabilitat financera (Outsourcing comptabilitat).
 • Confecció Estats Financers.
 • Elaboració i Dipòsit Comptes Anuals.
 • Coordinació Comptabilitat-Auditoria.

Newsletter

Subscriu-te i rep periòdicament l’informació més rellevant per al seu negoci