Sector

Hotels + Restauració + Oci

Reporting + controlling

 • Informes (Boardbook) per consell d’administració.
 • Informes de gestió.
 • Construcció dels indicadors: Ràtios+KPls.
 • Benchmarking: operatiu; funcional; sectorial; històric, intern.
 • Indicadors no-financers.
 • Seguiment de vendes i anàlisi de línies d’ingressos.

Serveis a consells d'administració

 • Assistència a consells d’administració.
 • Elaboració Agenda Fixa Anual Consell Administració
 • Elaboració Memòria i Plans Acció Consell.
  Disseny Composició Consell.
 • Itineraris Formació Consellers.
 • Coordinació Consell-Finances-Auditoria
  Coordinació Consell-Tributació.
 • Millora dinàmica consells: consells efectius.
 • Seguiment evolució indicadors.
 • Seguiment evolució estats financers.
 • Seguiment evolució tresoreria i endeutament.
 • Itineraris formació directius clau.

Fiscalitat + Comptabilitat

 • Càlcul, Confecció, Revisió declaració periòdiques i anuals.
 • Presentació de declaracions informatives.
 • Assessorament fiscal societari.
 • Assessorament fiscal individual.
 • Seguiment evolució obligacions tributàries.
 • Atenció expedients Departaments Gestió i Inspecció.
 • Seguiment expedients Departament Recaptació.
 • Confecció Estats Financers.
 • Elaboració i Dipòsit Comptes Anuals.
 • Coordinació Comptabilitat-Auditoria.
 • Disseny Pla Comptabilitat Empresa.

Newsletter

Subscriu-te i rep periòdicament l’informació més rellevant per al seu negoci