Sector

Moda + Tèxtil

Reporting + controlling

 • Informes per a comitès de direcció.

Serveis a consells d'administració

 • Construcció dels indicadors: Ràtios+KPls.
 • Seguiment evolució indicadors.
 • Seguiment evolució estats financers.
 • Seguiment evolució tresoreria i endeutament.
 • Coordinació-Consell en transaccions (M&A).
 • Suport a Negocis Internacionals.

Fiscalitat + Comptabilitat

 • Càlcul, Confecció, Revisió declaració periòdiques i anuals.
 • Presentació de declaracions informatives.
 • Assessorament fiscal societari.
 • Assessorament fiscal individual.
 • Planificació fiscal segons el Codi de bones pràctiques tributàries.
 • Seguiment evolució obligacions tributàries.
 • Assessorament fiscal internacional.
 • Atenció expedients Departaments Gestió i Inspecció.
 • Seguiment expedients Departament Recaptació.
 • Italian desk.
 • SII (Suport Subministrament Immediat d’Informació Tributària).
 • Assessorament comptable aplicació PGCE.
 • Confecció comptabilitat financera (Outsourcing comptabilitat).
 • Confecció Estats Financers.
 • Elaboració i Dipòsit Comptes Anuals.
 • Coordinació Comptabilitat-Auditoria.
 • Disseny Pla Comptabilitat Empresa

Newsletter

Subscriu-te i rep periòdicament l’informació més rellevant per al seu negoci