Sector

ONGs + ENL + Fundacions + AAPP

Reporting + controlling

 • Informes per a òrgans de govern

Serveis a consells d'administració

 • Assistència a consells d’administració.
 • Seguiment evolució indicadors.
 • Seguiment evolució estats financers.
 • Seguiment evolució tresoreria i endeutament.

Fiscalitat + Comptabilitat

 • Càlcul, Confecció, Revisió declaració periòdiques i anuals.
 • Presentació de declaracions informatives.
 • Assessorament fiscal societari.
 • Assessorament fiscal individual.
 • Seguiment evolució obligacions tributàries.
 • Atenció expedients Departaments Gestió i Inspecció.
 • Seguiment expedients Departament Recaptació.
 • Confecció Estats Financers.
 • Elaboració i Dipòsit Comptes Anuals.

Newsletter

Subscriu-te i rep periòdicament l’informació més rellevant per al seu negoci