Sector

Serveis professionals i personals

Reporting + controlling

 • Informes (Boardbook) per consell d’administració.
 • Informes per a comitès de direcció.
 • Disseny reporting periòdic per a direcció.
 • One-page Reporting
  Construcció dels indicadors: Ràtios+KPls.
 • Quadre de comandament

Serveis a consells d'administració

 • Seguiment evolució indicadors.
 • Seguiment evolució estats financers.
 • Seguiment evolució tresoreria i endeutament.
 • Acompanyament Direcció.
 • Coordinació-Consell en transaccions (M&A).
 • Itineraris formació directius clau.

Fiscalitat + Comptabilitat

 • Càlcul, Confecció, Revisió declaració periòdiques i anuals.
 • Presentació de declaracions informatives.
 • Assessorament fiscal societari.
 • Assessorament fiscal individual.
 • Seguiment evolució obligacions tributàries.
 • Atenció expedients Departaments Gestió i Inspecció.
 • Assessorament comptable aplicació PGCE.
 • Confecció comptabilitat financera (Outsourcing comptabilitat).
 • Confecció Estats Financers.
 • Elaboració i Dipòsit Comptes Anuals.
 • Coordinació Comptabilitat-Auditoria.

Newsletter

Subscriu-te i rep periòdicament l’informació més rellevant per al seu negoci